1. kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu: www.antwerk.de, www.antwerk.pl, www.antwerk.eu, www.antwerk.ru, www.antwerk.nl, www.antwerk.cz (dalej: serwis internetowy).

Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są:

Antwerk,
Biebricher Allee 79, 65187 Wiesbaden, Niemcy
dalej: "Antwerk

zwanego dalej "Kontrolerem".

Administrator wyznaczył osobę kontaktową, która jest koordynatorem danych osobowych; z koordynatorem można się skontaktować
listownie - poprzez wysłanie wniosku na adres administratora danych,
pocztą elektroniczną na adres: info@antwerk.eu


W jakich celach możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu internetowego.

Dane osobowe uzyskane w ramach obsługi strony internetowej mogą być przetwarzane przez osobę odpowiedzialną w następujących celach:

Wysyłanie newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów, marki Antwerk oraz usług własnych Antwerk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO, tj. za Państwa uprzednią zgodą. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody.
Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, na stronie internetowej https://antwerk.de/contacts , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w Państwa prawnie uzasadnionym interesie opartym na uzyskaniu żądanych informacji. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi.
Organizacja i realizacja konkursów oraz akcji marketingowych, w których zdecydowałeś się uczestniczyć, na podstawie Art. Art. 6, ust. 1, lit. A DSGVO, tj. oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Państwa. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres wskazany w regulaminie konkursu lub akcji marketingowej lub do czasu wycofania zgody (zgoda może być wycofana w każdym czasie).
Weryfikacja statusu Dystrybutora przy zakładaniu konta w Panelu Dystrybutora, na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, do czasu zakończenia procedury weryfikacyjnej.
Przekazanie Państwa zapytania wybranemu partnerowi handlowemu firmy Antwerk, na Państwa życzenie, co stanowi Państwa prawnie uzasadniony interes (Art. 6, ust. 1, lit. f DSGVO). Zapytania są przechowywane do momentu potwierdzenia kontaktu przez dystrybutora.
Określenie lokalizacji Państwa urządzenia, na którym wyświetlany jest serwis internetowy, za Państwa uprzednią zgodą (Art. 6, ust. 1, lit. a), abyśmy mogli wskazać kontakt do najbliższych dystrybutorów produktów marki Antwerk. Dane będą przetwarzane przez czas trwania sesji.
Optymalizacja serwisu internetowego i treści marketingowych w oparciu o dane statystyczne przekazywane przez dostawców zewnętrznych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody poprzez zastosowanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki - przez okres wskazany w polityce cookies.
Ponadto, dane osobowe uzyskane z Serwisu Internetowego mogą być przetwarzane przez Antwerk również w następujących celach, w zależności od intencji użytkownika Serwisu Internetowego:

Sporządzenie oferty i prowadzenie negocjacji w odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie firmy Antwerk. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż 3 lata od otrzymania żądania.
Realizacja umowy z firmą Antwerk, jeżeli są Państwo stroną umowy i korzystają z serwisu online dla dystrybutorów; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jak również w celu prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Dane będą przechowywane w tym celu w okresie obowiązywania umowy, jak również po rozwiązaniu umowy przez okres wskazany w umowie, w którym mogą Państwo składać reklamacje, a po tym okresie do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, określonego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przetwarzanie reklamacji w procedurze gwarancyjnej producenta (jeżeli treść reklamacji została złożona za pośrednictwem formularza online) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO - przetwarzamy reklamacje, gdyż jest to obowiązek uregulowany w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dane będą przechowywane w tym celu do czasu wyjaśnienia złożonej reklamacji, a następnie do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, kontaktując się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w ust. 1 powyżej).
4. kto ma dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego.
Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także dostawcy usług informatycznych, którym Antwerk zlecił przetwarzanie danych osobowych.
Dystrybutorów produktów Antwerk, jeżeli użytkownik Serwisu Internetowego wysłał zapytanie do dystrybutora za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Ponadto, informacje o wizycie w Serwisie Internetowym (w tym dokładny czas wizyty i wyjścia z Serwisu, odwiedzane podstrony oraz czynności wykonywane w Serwisie) przekazywane są do firm trzecich z siedzibą w krajach trzecich (Google Inc, USA, w ramach usług Google Analytics). Wizycie na stronie internetowej przypisany jest unikalny numer identyfikacyjny użytkownika, który nadawany jest przez wyżej wymienioną firmę, która pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane w odniesieniu do tych danych. Od Google Inc. otrzymujemy dane statystyczne o użytkownikach naszego serwisu, które nie pozwalają na identyfikację osób odwiedzających serwis internetowy.
5. Jakie są prawa użytkownika usługi internetowej i jak można z nich korzystać?
Zgodnie z zasadami i w zakresie wskazanym w GDPR, każdemu użytkownikowi Serwisu Internetowego przysługują następujące prawa:
Prawo do dostępu do własnych danych osobowych,
prawo do sprostowania lub uzupełnienia treści własnych danych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.
Procedura korzystania z praw:
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w ust. 2 powyżej), podając dane osobowe umożliwiające weryfikację tożsamości.
6 Obowiązkowe/dobrowolne przekazywanie danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
Antwerk. - Wykorzystanie plików cookie
Firma Antwerk wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia korzystania z serwisu. Pliki cookie mogą ułatwić odwiedzanie strony internetowej poprzez zapisanie języka lub innych specyficznych ustawień. Ponadto pliki cookie dostarczają firmie Antwerk informacji statystycznych o korzystaniu ze strony internetowej, co służy lepszemu dostosowaniu się do wymagań użytkownika. Wreszcie, pliki cookie umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak przycisk "Lubię to" na Facebooku.
Cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Służą one do zapamiętywania indywidualnej aktywności na stronie. Mogą one zawierać dane o takich czynnościach jak klikanie w określone linki, logowanie do profilu użytkownika czy informacje o stronach czytanych miesiące, a nawet lata temu. Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Dzięki nim strony internetowe działają w sposób znany użytkownikom.
Przykładowo, dzięki plikom cookies, Antwerk może zapewnić, że informacje wyświetlane na ekranie podczas kolejnej wizyty będą dostosowane do preferencji użytkownika. Pliki cookie pozwalają również firmie Antwerk na identyfikację najbardziej popularnych obszarów strony internetowej poprzez zapisywanie informacji o odwiedzanych stronach i długości czasu spędzonego na przeglądaniu. Na podstawie zebranych danych firma Antwerk może dostosować swoją stronę internetową do oczekiwań i preferencji użytkowników. Pliki cookie ułatwiają również korzystanie z aplikacji stron trzecich, takich jak połączenia z sieciami społecznościowymi.
Jak uzyskać zgodę na wyświetlanie plików cookie?
Cookies są używane na naszej stronie internetowej za zgodą użytkownika. Zgoda może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia konfiguracyjne urządzenia do przeglądania stron internetowych. Użytkownik może cofnąć zgodę lub zmienić jej zakres oraz decyduje o jej usunięciu.
Po wejściu na stronę Antwerk będzie każdorazowo pytał o zgodę na wykorzystanie plików cookies oraz wyświetli link do zasad korzystania z plików cookies.
Jakie dane są gromadzone i do czego są wykorzystywane?
Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej firmy Antwerk automatycznie zbierane są następujące informacje techniczne (które nie pozwalają na identyfikację użytkownika): dane dotyczące systemu operacyjnego i typu przeglądarki, nazwa domeny innej strony internetowej, z której uzyskali Państwo dostęp do strony internetowej, czas i długość wizyt, odwiedzane strony internetowe itp.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, tzn. Antwerk zbiera ogólne informacje demograficzne o zachowaniach i zainteresowaniach odwiedzających, aby jak najlepiej dopasować stronę internetową Antwerk do różnych potrzeb i preferencji użytkowników.
Robi również to
do identyfikacji użytkownika zalogowanego na stronie internetowej
do przechowywania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzach podczas pobierania różnych formularzy w trakcie wizyty
przyspieszenie wyszukiwania;
rozpoznawanie (anonimowych) użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę następnym razem.
Pliki cookies wykorzystywane są do przechowywania indywidualnych ustawień na stronach internetowych www.antwerk.de, www.antwerk.pl, www.antwerk.eu, www.antwerk.ru, www.antwerk.nl, www.antwerk.cz. Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych w Google Analytics, a to oznacza, że dane są wykorzystywane tylko sumarycznie i wyłącznie do celów wewnętrznych. Firma Antwerk nie gromadzi danych osobowych użytkowników, dlatego nie może ich zidentyfikować na podstawie zgromadzonych danych.
Jak mogę dowiedzieć się więcej o plikach cookie?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące stosowania przez nas plików cookie, napisz do nas na adres info@antwerk.eu.
Czy można usunąć pliki cookie?
Jeśli użytkownik nie zgadza się na używanie plików cookie na tej stronie, może je łatwo usunąć z folderu plików cookie w swojej przeglądarce. Możliwe jest również ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie na komputerze użytkownika.Antwerk - OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy szczególnych starań, aby chronić Państwa dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Odwiedzanie naszej strony internetowej i przeglądanie większości informacji o firmie oraz jej produktach i usługach jest możliwe bez podawania swoich danych osobowych. Jednakże na niektórych stronach internetowych możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które mogą być uznane za dane osobowe.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób będą przez nas wykorzystywane podane przez Państwa informacje. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, jak również wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych i urządzeń mobilnych.
Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, jednoznacznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi na ten temat, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta poprzez sekcję "Kontakt" na naszej stronie internetowej.
1. definicje
"Antwerk": Antwerk z siedzibą w Wiesbaden 65187 Biebricher Allee 79, zarejestrowana pod numerem HRB 31383.
"Użytkownik(i)": użytkownik(i) Strony internetowej, indywidualnie lub grupowo, w zależności od kontekstu;
"Strona Internetowa" - Strona Internetowa dostępna pod następującymi adresami URL: www.antwerk.de, www.antwerk.pl, www.antwerk.eu, www.antwerk.ru, www.antwerk.nl, www.antwerk.cz oraz w naszych domenach krajowych
"Dane osobowe": wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. rodzaj gromadzonych danych osobowych
Na niektórych stronach naszej witryny internetowej Antwerk gromadzi Państwa dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.
3) poufność danych
Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawę do wykorzystywania i przetwarzania Państwa danych osobowych.
Podstawowym celem firmy Antwerk jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych. W ten sposób firma chce zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie lub usunięciu danych osobowych. W szczególności zwracamy uwagę na następujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem:
Stosowanie mechanizmów szyfrowania we wszystkich stosownych przypadkach;
Stosowanie ochrony hasłem;
wymaganie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz
Ograniczanie dostępu do danych osobowych.
Ponadto Antwerk może zbierać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:
W przypadku konfiguracji z konta internetowego użytkownika;
przy składaniu zamówienia;
przy zamawianiu newslettera;
podczas udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;
przy wypełnianiu ankiety;
Firma Antwerk nie będzie gromadzić danych, które są bezużyteczne dla powyższych celów. Nie będzie również przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do tych celów lub, w stosownych przypadkach, nie dłużej niż przez okres określony w umowie lub przez prawo.
5. cele wykorzystania danych osobowych
Wszystkie podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane na bezpiecznych serwerach.
Antwerk ma prawo wykorzystywać zebrane dane osobowe do następujących celów ("cele") :
Rejestracja na stronie internetowej jako członek i sprzedaż usług za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Zapewnienie, że zawartość Witryny jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera;
Realizacja zamówień przez stronę internetową;
Badanie i analiza rynku i klientów, produktów i usług firmy Antwerk.
Ułatwianie oceny produktów i usług oraz ułatwianie wprowadzania takich zmian i ulepszeń;
dokumentacja wewnętrzna ;
Marketing, w tym przekazywanie informacji, o które użytkownik sam poprosił lub które zdaniem Antwerk mogą być dla niego interesujące, o ile użytkownik wyraził zgodę na kontakt w tych sprawach,
organizacja konkursów i/lub innych działań promocyjnych ;
Rekrutacja
Wszystkie te przepisy dotyczą również wykorzystania danych osobowych w tych celach przez firmy członkowskie.
6. przekazywanie danych osobowych

Antwerk nie ujawni danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem:
gdy ujawnienie takich informacji jest niezbędne, aby umożliwić pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom firmy Antwerk świadczenie usługi lub wykonanie zadania
nabywcom lub potencjalnym nabywcom praw i obowiązków związanych z Witryną;
gdy ujawnienie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów Antwerk, jej klientów lub partnerów, lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
Jako użytkownik, rozumiesz, że publicznie widoczne informacje są publicznie dostępne dla innych użytkowników. Należy mieć tego świadomość i zachować ostrożność przy publicznym ujawnianiu informacji.
Jeżeli Antwerk udostępnia Państwa dane osobowe starannie wybranym partnerom biznesowym lub osobom trzecim wymienionym powyżej, czyni to zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.
7 Marketing bezpośredni
Na stronie rejestracji oraz na innych podstronach niniejszej witryny internetowej możesz zostać zapytany, czy chcesz otrzymywać pewne informacje pocztą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną. Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, Antwerk będzie przesyłał mu na podany przez niego adres informacje o produktach Antwerk, promocjach i ofertach specjalnych oraz wszelkie inne informacje o produktach lub usługach Antwerk.
Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z informacji o rezygnacji z subskrypcji zawartej w mailu lub aktualizując swój profil użytkownika.
8. ciasteczka
Antwerk wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy funkcjonalności serwisu. Cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Służą one do zapamiętywania indywidualnej aktywności na stronie. Mogą one zawierać dane o takich czynnościach jak klikanie w określone linki, logowanie do profilu użytkownika czy informacje o stronach czytanych miesiące, a nawet lata temu. Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Dzięki nim strony internetowe działają w sposób znany użytkownikom.
Przykładowo, dzięki plikom cookies, Antwerk może zapewnić, że informacje wyświetlane na ekranie podczas kolejnej wizyty będą dostosowane do preferencji użytkownika. Pliki cookies pozwalają również firmie Antwerk na identyfikację najbardziej popularnych obszarów strony internetowej poprzez zapisywanie informacji o odwiedzanych stronach i długości czasu spędzonego na przeglądaniu. Na podstawie zebranych danych firma Antwerk może dostosować swoją stronę internetową do oczekiwań i preferencji użytkowników, aby lepiej odpowiadała i była bardziej dopasowana do ich preferencji. Pliki cookie ułatwiają również korzystanie z aplikacji stron trzecich, takich jak połączenia z sieciami społecznościowymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.
9. nieletni
Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów. Bez tej zgody nie będziemy przechowywać, przetwarzać ani ujawniać Państwa danych osobowych osobom trzecim.
10. administrator danych
Antwerk
Biebricher Allee 79, 65187 Wiesbaden, Niemcy
11. prawo właściwe
Niniejsze oświadczenie podlega prawu UE i Niemiec.