DROGĄ LĄDOWĄ, POWIETRZNĄ ORAZ MORSKĄ.
Nie ma żadnych granic! Nie ma przeszkód!

Międzynarodowa logistyka kompleksowa
Międzynarodowa firma logistyczna

O FIRMIE

Firma ANTWERK jest jedną z niewielu międzynarodowych korporacji, która zajmuje się pełnym cyklem logistyki i zrzesza kraje wszystkich kontynentów w jednolitą sieć przewozów ładunków.

O FIRMIE

Firma Antwerk realizuje dostawę ładunków zbiorczych i generalnych z każdego miejsca na świecie, oferuje korzystne i stabilne warunki współpracy, a także najbardziej optymalne terminy dostawy i wyjątkowe oferty cenowe. Antwerk udostępnia magazyny konsolidacyjne w Europie, Rosji, Chinach i Azji Środkowej, a także dysdysponuje najszerszą siecią agentów i partnerów, rozległą geografią międzynarodowych przewozów samochodowych, morskich, lotniczych i kolejowych.

Firma należy do grupy Findach.
USŁUGI

USŁUGI

Oferujemy Państwu:
Przewóz ładunków liniami magistralnymi
 • Ładunek ciężki
 • Ładunek ponadgabarytowy
 • Ładunek akcyzowy
 • Ładunek zbiorczy
 • Łatwo psujący się ładunek
 • Ładunki niebezpieczne
 • Sprzęt
WIĘCEJ
Przewozy kolejowe
Lotnicze przewozy towarowe
Morskie przewozy ładunków
Usługi dodatkowe
WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ
 • Towar na sztuki
 • Ładunek ponadgabarytowy
 • Ładunek ciężki
 • Ładunek masowy
 • Ładunek mieszany - nasypowy
 • Ładunki niebezpieczne
 • Międzynarodowe przewozy lotnicze ładunków „od drzwi do drzwi".
 • Nadzór nad bezpieczeństwem i lokalizacją ładunku.
 • Ubezpieczenie ładunków „od wszystkich ryzyk".
 • Surowa ropa naftowa oraz produkty ropopochodne
 • Samochody
 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Gaz płynny i inne substancje
 • Surowce i technika
 • Zwierzęta
 • Doradztwo
 • Ubezpieczenie
 • Obsługa celna
Przewóz ładunków liniami magistralnymi
Przewozy kolejowe
Lotnicze przewozy towarowe
Usługi dodatkowe
 • Towar na sztuki
 • Ładunek ponadgabarytowy
 • Ładunek ciężki
 • Ładunek masowy
 • Ładunek mieszany - nasypowy
 • Ładunki niebezpieczne
 • Międzynarodowe przewozy lotnicze ładunków „od drzwi do drzwi".
 • Nadzór nad bezpieczeństwem i lokalizacją ładunku.
 • Ubezpieczenie ładunków „od wszystkich ryzyk".
 • Surowa ropa naftowa oraz produkty ropopochodne
 • Samochody
 • Produkty przemysłu chemicznego
 • Gaz płynny i inne substancje
 • Surowce i technika
 • Zwierzęta
 • Doradztwo
 • Ubezpieczenie
 • Obsługa celna
Morskie przewozy ładunków
 • Ładunek ciężki
 • Ładunek ponadgabarytowy
 • Ładunek akcyzowy
 • Ładunek zbiorczy
 • Łatwo psujący się ładunek
 • Ładunki niebezpieczne
 • Sprzęt
Rozwiązania branżowe

RODZAJ ŁADUNKU

Rozwiązania branżowe
Przemysł spożywczy
 • retail
 • produkty spirytusowe
 • produkty rolnicze
 • produkty schłodzone
 • produkty głęboko mrożone
 • logistyka sieciowa
LOGISTYKA DIY
 • prefabrykowane materiały budowlane
 • materiały łatwopalne
 • wyroby sanitarne i narzędzia budowlane
 • meble i artykuły gospodarstwa domowego
 • rośliny i kwiaty
 • akcesoria ogrodnicze
LOGISTYKA FMCG
 • tekstylia;
 • wyroby tytoniowe;
 • kosmetyki i przedmioty higieny osobistej;
 • chemia gospodarcza i środki czystości,
 • zabawki
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
HOME APPLIANCES INDUSTRY
 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe
 • zestawy samochodowe
 • zamienne części samochodowe
 • polimery, tworzywa sztuczne, folia;
 • kauczuk syntetyczny;
 • węgiel techniczny (sadza);
 • guma, techniczne wyroby gumowe;
 • materiały lakiernicze itp.
 • Home appliances
 • Electrotechnical devices
 • Industrial equipment
Przemysł spożywczy
 • retail
 • produkty spirytusowe
 • produkty rolnicze
 • produkty schłodzone
 • produkty głęboko mrożone
 • logistyka sieciowa
PRZEMYSŁ BUDOWLANY
 • prefabrykowane materiały budowlane
 • materiały łatwopalne
 • wyroby sanitarne i narzędzia budowlane
 • meble i artykuły gospodarstwa domowego
 • rośliny i kwiaty
LOGISTYKA FMCG
 • tekstylia;
 • wyroby tytoniowe;
 • kosmetyki i przedmioty higieny osobistej;
 • chemia gospodarcza i środki czystości,
 • zabawki,
 • i wiele innych.
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
PRZEMYSŁ SPRZĘTU AGD
 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe;
 • zestawy samochodowe
 • zamienne części samochodowe
 • polimery, tworzywa sztuczne, folia;
 • kauczuk syntetyczny;
 • węgiel techniczny (sadza);
 • siarka;
 • guma, techniczne wyroby gumowe;
 • materiały lakiernicze itp.
 • Home appliances
 • Electrotechnical devices
 • Industrial equipment
USŁUGI

SPECJALNE USŁUGI LOGISTYCZNE

Rozwiązania kompleksowe
Logistyka kontraktowa
 • konsolidacja materiałów u źródła;
 • zarządzanie zamówieniami;
 • usługi VMI (zapasy towarowo-materialne zarządzane przez dostawcę);
 • rozwiązania dla bazy dostawców;
 • zaopatrzenie liniowe;
 • porządkowanie kolejności realizacji zamówień;
 • zapewnienie jakości.
Logistyka precyzyjna
 • składowanie przydziałowe;
 • konsolidację dostawców;
 • wieżę kontrolna;
 • bezpośredni dostęp do rynku (D2M);
 • logistykę posprzedażową i zwrotną;
 • naliczanie i odroczenie;
 • optymalizację S.C.;
Rozwiązania łańcucha dostaw
 • badanie przepływu dostaw
 • wdrożenie i monitorowanie rozwiązań w zakresie przewozów multimodalnych;
 • uproszczone i zoptymalizowane procedury celne;
 • nadzór nad poziomem taboru;
 • określenie bezpiecznych planów transportowych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 24/7/365;
 • zarządzanie liniami dostaw
 • koordynacja strumieni kilku dostawców;
 • wspólne operacje ze wszystkimi przedsiębiorcami i dostawcami;
 • kontrola jakości;
 • oznakowanie i klimatyzacja;
 • widoczność zapasów w trybie czasu rzeczywistego;
 • optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi.
Logistyka kontraktowa
 • konsolidacja materiałów u źródła;
 • zarządzanie zamówieniami;
 • usługi VMI (zapasy towarowo-materialne zarządzane przez dostawcę);
 • rozwiązania dla bazy dostawców;
 • zaopatrzenie liniowe;
 • porządkowanie kolejności realizacji zamówień;
 • zapewnienie jakości.
Logistyka kontraktowa
Logistyka precyzyjna
 • składowanie przydziałowe;
 • konsolidację dostawców;
 • wieżę kontrolna;
 • bezpośredni dostęp do rynku (D2M);
 • logistykę posprzedażową i zwrotną;
 • naliczanie i odroczenie;
 • optymalizację S.C.;
Rozwiązania łańcucha dostaw
 • badanie przepływu dostaw
 • wdrożenie i monitorowanie rozwiązań w zakresie przewozów multimodalnych;
 • uproszczone i zoptymalizowane procedury celne;
 • nadzór nad poziomem taboru;
 • określenie bezpiecznych planów transportowych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 24/7/365;
 • zarządzanie liniami dostaw
Logistyka kontraktowa
 • koordynacja strumieni kilku dostawców;
 • wspólne operacje ze wszystkimi przedsiębiorcami i dostawcami;
 • kontrola jakości;
 • oznakowanie i klimatyzacja;
 • widoczność zapasów w trybie czasu rzeczywistego;
 • optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi.
 • Consolidation of materials at the source
 • Order Management
 • VMI services (inventories managed by supplier)
 • Suppliers' Park Solutions
 • Linear supply
 • Organizing order fulfillment sequence
 • Quality assurance
Contract Logistics
High-precision logistics
Supply Chain Solutions
Warehouse Logistics
 • Coordination of multi-vendor flows
 • Joint operations with all enterprises and suppliers
 • Quality control
 • Marking and conditioning
 • Real-time inventory visibility
 • Serial streams, delivery along Just In Time (JIT) lines
 • Sequence of flows / KSK processes
 • Optimization and management of customs operations
 • Investigation of the supply flow
 • Multimodal transport solutions
 • Customs procedures optimization
 • VMI
 • Rolling stock level control
 • Safe transport plans 24/7/365
 • Supply line management
 • Products distribution
 • Reliable supply and return flow management
 • Distributive warehousing
 • Supplier consolidation
 • Control tower
 • Direct market access (D2M)
 • After sales and reverse logistics
 • Charge and defer
 • SC Optimization
 • TAPA related operations
MORE
Liczba

DOŚWIADCZENIE LICZBOWO

Doświadczenie liczbowo
Top 50
Top 50 – międzynarodowe firmy logistyczne
173
173 mln ton – przewiezionych ładunków
300
300 – kierunków, 5 kontynentów
59
59 krajów – regularnej logistyki kompleksowej
Oferty pracy

OFERTY PRACY

O wszystkim decydują profesjonaliści!
Firma Antwerk ukierunkowana na tworzenie wysokoefektywnych systemów realizacji kreatywnego i produktywnego potencjału swoich pracowników.

Pomagamy swoim współpracownikom rozwijać się, uczestniczyć w różnorodnych poważnych projektach, rozszerzając swoje możliwości. Antwerk regularnie oferuje swoim pracownikom możliwość zwiększenia kwalifikacji oraz kursy językowe. Ze względu na to, że firma działa na terenie wielu państw, pracownicy mogą swobodnie wybierać dowolny kraj i język, co sprawia, że czują się komfortowo. Głównymi wartościami dla Antwerk są entuzjazm, odpowiedzialność, wszechstronność oraz chęć rozwoju. Oprócz wynagrodzenia na wysokim poziomie oraz pakietów socjalnych, oferujemy możliwość zbudowania własnej godnej przyszłości.

Czerpię przyjemność pracując w Antwerk. To zaszczyt być ważnym i potrzebnym profesjonalistą.
Fracht-Manager